Lidmaatschap en Contributie
 

Inschrijving als nieuw lid  
Om lid te worden moeten de volgende gegevens aan de ledenadministratie worden opgestuurd:
1. Een volledig ingevuld inschrijfformulier
2. Een volledig ingevulde en ondertekende incassomachtiging

(indien niet online wordt inschreven, wordt het machtigingsformulier toegestuurd)

Online inschrijven is mogelijk via de verenigingssite www.spartaermelo.org via het menu Lidmaatschap, submenu Formulieren. Zodra alle gegevens in bezit zijn van de ledenadministratie kunt u deelnemen aan de trainingsuren.

Formulieren voor inschrijving, beŽindiging lidmaatschap etc. kunt u 4hier3downloaden.
 

Contributies 2012-2013

  Trainingsuren
per week
per kwartaal per half jaar per jaar
Ouder & Kind Gym 0,75 33,60 65,35 128,50
Kleutergym / Recreatiegroepen t/m 15 jaar 1 34,65 67,30 132,40
Recreatiegroepen 16 jaar en ouder 1 41,50 81,10 159,40
 
Selectiegroep Turnen 2 50,75 99,45 195,65
Selectiegroep Turnen 3 68,05 133,60 263,45
Selectiegroep Turnen 4 79,55 156,45 308,70
 
Freerunning t/m 15 jaar 1 39,10 76,20 148,30
Freerunning 16 jaar en ouder 1 44,25 86,50 168,90
 

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig Ä 15,00.


Betaling van contributie
  
Voor betaling van contributie wordt ieder lid gevraagd de vereniging te machtigen om dit geld automatisch te incasseren. Lid worden is alleen mogelijk bij een schriftelijk akkoord voor een automatische incasso. De contributie wordt op basis van de afgesproken termijnen (per kwartaal, halfjaar of jaar) automatisch geÔncasseerd. Incasso van de eerste termijn vindt per begindatum van het lidmaatschap plaats (naar rato) en vervolgens per termijn, gerekend vanaf 1 januari, geÔnd. 

     
BeŽindiging lidmaatschap  
Als je wil stoppen bij Sparta moet je dat schriftelijk (per brief of per mail) doen. Opzeggen bij de betreffende trainer/leidinggevende is niet voldoende en wordt niet als opzegging van het lidmaatschap geaccepteerd. Er geldt een opzegtermijn van 3 maanden, ingaande de 1e van de volgende maand. Bepalend is de datum waarop de schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie binnenkomt.

Restitutie van de contributie betreffende deze opzegtermijn is niet mogelijk. Indien voor de betaling van de contributie gekozen was voor halfjaarlijkse of jaarlijkse contributiebetaling, wordt het teveel betaalde teruggestort.

Vanuit een voorbeeld: als je op 15 december opzegt, loopt de contributiebetaling door t/m 31 maart en kun je dus tot die tijd nog sporten.

 
 

Bij schriftelijke inschrijving of beŽindiging via de post, graag gegevens sturen naar:

Sparta Ledenadministratie
Postbus 211
3850 AE
Ermelo

Email afdeling Gym/Turnen:  info@spartaturnen.nl